Добре дошли

StamenKrivoshiev_photoКазвам се Стамен Георгиев Кривошиев, на 58 години. По професия съм икономист. Работил съм по специалността си в системата на бившия комбинат „Електроапаратурни заводи“ и  Научно-производствено предприятие „Балкан“- гр.Пловдив, а по-късно и в системата на КТ „Подкрепа“, където съм ръководил консултантски център, занимаващ се с проблематиката в областта на индустриалните отношения /нормиране и заплащане на труда, колективно трудово договаряне, трудови спорове и т.н./. Благодарение на включването ми като сътрудник в програма  PLEDGE на Американския департамент по труда, успях да придобия опит в разработване и управление на проекти, финансирани от външни източници.   През периода м. май, 2005 г. – м. август, 2014 г.  работих като държавен служител /експерт/ в Главна дирекция „Европейски фондове и международни проекти“ в Агенцията по заетостта. Участвал съм в комисии за оценка на проектни предложения и в комисии по договаряне. Основните ми служебни задължения, обаче, бяха свързани с наблюдението на проекти по ОП „РЧР“, верификация на искания за плащания, както и предварителен и последващ контрол на тръжни процедури.  След като реших, че е време за промяна и след като напуснах държавната работа, в началото на м. октомври, 2014 г. създадох „Стамен Кривошиев консулт“ ЕООД.  Идеята е да използвам натрупания опит и знания в областта на управлението на човешките ресурси и в областта на управлението на евросредствата, за да бъда полезен на всички работодатели, които се нуждаят от помощ в посочените области. От философска г.т. бих причислил себе си към общността на християнските модернисти /виж статията „Подходът на хората към истината“ в секцията услуги, подсекция „Бизнес по определения от Бога начин“/. Безплатната услуга, която предлагам, е свързана с желанието ми да докажа ролята и значението на  моралния фактор във всички  аспекти на икономическата теория и  бизнес практиката. Убеден съм, че действието на моралния фактор в икономиката и бизнеса  е особено ясно видимо днес. В опита си да решаваме проблемите си без участието на Бог, ние сме се отправили бързо и решително  към световна икономическа безизходица. Глобалната икономика днес наподобява на човек, болен от наркотична зависимост. Лекарите, т.е. централните банкери и правителствата, очевидно са решили да лекуват болния с все по-големи и по-големи дози наркотик, вместо чрез детоксикация. Или поне така е в САЩ, ЕС, Япония и Китай. Какъв ще е резултатът от подобно лечение? На този въпрос, всеки може и сам да си отговори….

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail