За фирмата

„Стамен Кривошиев Консулт“ ЕООД е  регистрирано на 09.10.2014 г. в Търговския регистър на Агенцията по вписвания. Фирмата е консултантска и  има за цел не само да обобщи и използва натрупания в продължение на 26 години опит на нейния собственик. По-важната цел е да бъде изграден успешен бизнес на основата на прилагането на принципите на  християнския модернизъм, а не на основата на принципите на светския модернизъм.
„Стамен Кривошиев Консулт“ ЕООД предлага четири вида платени услуги: изготвяне на бизнес планове за начинаещи предприемачи, разработване и управление на проекти, финансирани от национални и външни източници, изготвяне на тръжни досиета и анализиране и проектиране на организацията на трудовата дейност /общо, или по отделни елементи/. Всяка една от тези  услуги обикновено е съчетана и с консултации, които също са платени. Цените на услугите  се определят индивидуално и  зависят от редица фактори, като например сложността на възложената работа,  степента на сътрудничество с клиента, което  определя общия обем на работата на изпълнителя, от ефекта, който ще реализира възложителят при успешно изпълнение на договора и т.н. Услугите са предназначени както за работодатели от реалния сектор, така и за неправителствени организациии, общини и други публични субекти.
„Стамен Кривошиев Консулт“ ЕООД предлага и една безплатна услуга, която се нарича „Бизнес по определения от Бога начин“. Защо се предлага тази услуга? Всеки човек си има своя житейска мисия. Мюсюлманите, например, водени от своята традиция, считат, че биха изживели напразно живота си, ако не построят поне една чешма. И това е нещо прекрасно. Моята лична мисия /така, както съм я разбрал до момента/ е да споделя с другите това, което знам относно правенето на бизнес по определения от Бога начин. Тази мисия произтича от факта, че съм едновременно християнин и икономист по професия. А вече и бизнесмен, макар и в качеството си на самонаето лице. Убеден съм, че тази  идея за правене на бизнес скоро ще стане актуална. Услугата е насочена персонално към всеки, който се интересува от моралните аспекти на бизнеса- работодател,  наемен работник, човек, упражняващ  свободна професия, държавен служител и др. Сигурно е, обаче, че всеки се интересува от бъдещето. Ето защо, за всеки човек ще представлява интерес да установи, какво ни казва Библията относно това, което трябва да очакваме, в случай, че решим да изключим Бог от нашия бизнес и  да не осъществяваме този бизнес по определения от Него  начин.

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail