Изготвяне на анализи на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност /платена услуга/

Тази предлагана услуга има за цел да подпомогне работодателите в областта на анализа и управлението на човешките ресурси. По същество това е същата услуга, която е заложена като задължителна дейност в схемата за безвъзмездна финансова помощ „Безопасен труд“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Желанието ми е, обаче, да се избегне формализма, съпътстващ една голяма част от разработените анализи на състоянието и проектирания на организацията на трудовата дейност по посочената схема за БФП. За съжаление, подходът в много от случаите по схема за БФП „Безопасен труд“ беше насочен към това, да се изпълни едно задължително условие в Насоките за кандидатстване и да се усвоят едни европейски пари. Ето защо, услугата ще се предлага на работодатели, които действително осъзнават нуждата от нея и на тази база се стремят да подобрят управлението на човешките ресурси в предприятията /учрежденията/, Ще използвам професионалната си квалификация / специалност “Организация на производството и управлението в промишлеността“ в сегашния УНСС/, както и опита ми в КТ „Подкрепа“ като конфедерален секретар /1991-1993 г./ и експерт и ръководител на консултантски център през периода /1993-2004 г/. Услугата представлява извършване на анализи и на тази основа, разработки на проекти на организацията на трудовата дейност в дадена стопанска структура /или публичен субект – общо, или по отделни елементи. При заявка от работодател може да бъде предоставена и консултантската подкрепа при управление на конфликти, възникнали между наемния труд и капитала. Като бивш посредник по уреждане на колективни трудови спорове към НИПА, при необходимост, ще използвам тази допълнителна квалификация.

Услугите ще се предоставят под формата на трудово-правни консултации, под формата на анализи на състоянието на трудовата дейност /общо и/или по отделни елементи/, под формата на проектиране на отделни системи на организацията на трудовата дейност /например система за заплащане на труда/ и под формата на участие в преговори за сключване на колективен трудов договор, или преговори за разрешаване на възникнали трудово-правни конфликти. Анализите на организацията на трудовата дейност, както и проектирането на отделни системи на организацията на трудовата дейност може да се извършва съвместно с клиента, или самостоятелно от консултанта, след предоставяне на предварително попълнен въпросник. Цената на всяка услуга се определя индивидуално. Потребители на услугата могат да бъдат работодатели- малки, средни и големи предприятия, както и публични субекти.

Прочетете още:

Защо  в държавната администрация се случва така, че понякога десет души вършат работата на един, а понякога от един се иска да върши работата на десет За нуждата от нормиране на труда на работещите в държавната администрация
Верифицирането на някои проектни дейности понякога изисква специална квалификация. Какво се случва, ако експертът по верификация не притежава тази квалификация? За нуждата от професионална квалификация на експертите, управляващи фондовете на ЕС

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *