Изготвяне на тръжни досиета /платена услуга/

Услугата може да се нарече и „Управление на процедури за избор на изпълнител, съгласно изискванията на ЗОП и ПМС №118/2014 г.“, като същата се предоставя както под формата на консултация на всеки етап от една тръжна процедура, така и под формата на изготвено тръжно досие /в т.ч. изготвяне на методики за оценка при критерий „икономически най-изгодна оферта“/, изготвена оферта, или участие в комисии за оценка на подадени оферти. Потребители на тази услуга ще бъдат работодатели, неправителствени организации, както и организации в публичната сфера /общини, училища, здравни заведения/, които обявяват процедури за избор на изпълнители по ЗОП, или ПМС №1118/2014 г., или пък участват като кандидати в обявени процедури. Услугата по изготвянето на тръжното досие може да се извършва както съвместно с клиента, така и самостоятелно, след предварително предоставена информация. Както направените анализи, така и моите лични наблюдения от опита ми като експерт в ГД „Европейски фондове и международни проекти“ в Агенцията по заетосттта, показват, че грешките и слабостите в провеждането на тръжните процедури са основната причина не само за неусвояемостта на средства от еврофондовете, но и за спиране на цели оперативни програми. Най-честите слабости, които аз съм наблюдавал в практиката си на експерт, са в областта на критериите за допустимост на офертите и в показателите за оценка при критерий „икономически най-изгодна оферта“. Ето защо експертната помощ в тази област е изключително нужна и досегашният ми опит в управлението на тези процедури би могъл да бъде особено полезен. Това ще е видно и от материалите, които съм публикувал в специализираното списание „Фондове, програми, проекти“ и които ще публикувам и в тази подсекция. Надявам се, че дискусията, която ще проведем относно съдържанието на публикуваните материали, посредством Вашите коментари, да бъде от полза и за съставянето и утвърждаването на една по-добра методология за налагане на финансови корекции.

Прочетете още:

Как се опорочават обществени поръчки по законен начин? Статичното мислене и управлението на обществените поръчки
Кои са основните слабости в процеса на изготвяне на тръжните досиета, които довеждат до отказ от верифициране на средства и от там- до ниска степен на усвояемост на евросредствата? Методиките за оценка на офертите- ахилесовата пета на тръжните процедури
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

One comment:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *